Werken in ArenAPoort

Veel vacatures en werkzoekenden in het ArenAPoort gebied

De economie draait goed, de werkloosheid daalt, er zijn heel veel vacatures in het ArenAPoort gebied en toch staan nog te veel mensen die wonen in Amsterdam Zuidoost aan de kant. De gemeente en het bedrijfsleven heeft daarom de handen ineengeslagen om zoveel mogelijk vacatures in te gaan vullen onder andere met bewoners uit het stadsdeel Zuidoost. 

De focus wordt nadrukkelijk gelegd op de uitstroom naar werk. Het voorkomen van doorstroming van een WW-uitkering naar de bijstand is een belangrijk aandachtspunt om te voorkomen dat mensen bijstandsafhankelijk worden. Mensen hebben dan nog recente werkervaring, wat helpt om weer sneller aan het werk te komen. Er wordt onder andere een aanpak ontwikkeld die erop gericht is om Amsterdammers tussen de 27 en 32 jaar met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen.

De krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen voor werkzoekenden én werkgevers. Amsterdam zet de komende jaren in op het aan werk helpen van een aantal specifieke doelgroepen zoals jongeren, 50 plus, bi-culturele jongeren en richt zich op gebieden met hoge werkloosheid zoals Zuidoost.

Rutger Groot Wassink, wethouder sociale zaken: “Elke Amsterdammer in de bijstand is er een te veel. Ik wil dat iedereen die dat kan meedoet op de arbeidsmarkt. Gelijke kansen voor alle Amsterdammers staat in deze nieuwe aanpak voorop. Werkgevers hebben mensen te kort, wij hebben Amsterdammers zonder baan. Ik roep werkgevers in Amsterdam en de regio op om verder te kijken dan de kandidaten die zij normaal gesproken uitnodigen. Werkgevers kunnen meehelpen mensen uit de bijstand te krijgen.”

Banenplan Amsterdam Zuidoost: tenminste 1000 nieuwe banen

Het college lost de belofte uit het coalitieakkoord in om banenplannen te maken voor de groepen die dat het hardst nodig hebben. Op woensdag 19 december 2018 is er een intentieverklaring getekend voor het eerste banenplan. De Johan Cruijff Arena, gemeente Amsterdam en tal van andere werkgevers hebben de krachten gebundeld voor tenminste 1000 extra banen in stadsdeel Zuidoost.

Bereikbaarheid

Woon-werkverkeer? ArenAPoort is eenvoudig en snel te bereiken met het openbaar vervoer en met eigen vervoer.

Bereikbaarheid